Om oss

Arbeidsgruppen i Nye Bølger skal sammen jobbe for å sikre et inspirerende, lærende og gøy opplegg for prosjektets involverte. Arbeidsgruppen består av Per Steinar Lie (kulturhusleder Torvestad kulturhus), Johnny Liadal (kulturkonsulent Tysvær kommune) og Helge Toft (kulturkonsulent Gamle slaktehuset allaktivitetshus KUF KF) og Randi Lofthus (kulturrådgiver, KUF KF) er prosjektleder.

Har du spørsmål om prosjektet eller vet du om et band eller en artist vi burde lyttet til, ta kontakt:

randi.lofthus@haugesund.kommune.no
psl karmoy.kommune.no
johnny.liadal@tysver.kommune.no
helge.toft@haugesund.kommune.no

Samarbeidspartnere: